Koek en Spel

Koek en Spel houdt opgehouden te bestaan! Door de toegenomen kosten voor de ruimte en het afnemende aantal bezoekers dekten de opbrengsten de kosten niet meer.

LAATSTE KOEK EN SPEL
De laatste spellenavond is gespeeld, de koek is op!